Suhtlemismängud ja manipulatsioonid

https://www.mominleggings.com/js1rotg6dql Maaleht oktoober 2015

Buying Tramadol Uk Tiia Lõoke

https://fotballsonen.com/2024/03/07/ui8lp3844 Transaktsionaalse analüüsi looja, Eric Berne’i psühholoogia klassikaks saanud raamat räägib

erinevatelt mina-tasandidelt lähtuvatest igapäevaelu suhtlusmängudest. Kuigi lõviosa sotsiaalsest

Ordering Tramadol Online Illegal tegevusest koosneb mängude mängimisest, ei tähenda see, et need mängud väga lõbusad oleksid või

et osapooled neid mänge tõsiselt ei mängiks. Ka jalgpalli või teiste sportlike „mängude mängimine“

https://tankinz.com/pqdacycdg ei pruugi lõbus olla, mängijad võivad paista seejuures vahel kaunis mornid. Seepärast ei ole ka

https://worthcompare.com/6i61ssc1k75 selliste traagiliste käitumiste nagu enesetapp, alkoholisõltuvus või skisofreenia kutsumine

https://www.worldhumorawards.org/uncategorized/pzel9nr „mängude mängimiseks“ vastutustundetu. Suurem osa meie sotsiaalsest programmeeritusest toimib

automaatselt. Suuremalt osalt suhtleme justkui autopilootil. Kahjuks on suhtlusmängud vaid eheda

ja tõelise suhtluse aseaineks. Mänge antakse edasi põlvest põlve. Ja oma sõpradeks, kaaslasteks ja

https://asperformance.com/uncategorized/d7bt7p8aumo partneriteks valitakse ikka inimesed, kes mängivad samasuguseid mänge.

 

http://countocram.com/2024/03/07/7d4q03g Igal indiviidil on käepärast piiratud hulk selliseid mina-tasandeid, mis ei ole rollid, vaid

https://www.jamesramsden.com/2024/03/07/fu2fx8k psühholoogilised reaalsused. Need võib jagada järgmistesse kategooriatesse: 1) mina-tasandid, mis

esindavad vanemlikke kujundeid, 2) mina-tasandid, mis on autonoomselt suunatud reaalsuse

Tramadol 200Mg Online objektiivsele hindamisele ning 3) lapsepõlvest säilinud mina-tasandid. Kõnekeeles nimetatakse

nende esitusi Vanemaks,Täiskasvanuks ja Lapseks. „Sinus räägib Vanem“ tähendab, et „Sa oled

http://countocram.com/2024/03/07/ply5m7jd9ma praegu samas meeleolus, mis üks su lapsevanematest (või nende asendajatest) koos selle juurde

https://www.goedkoopvliegen.nl/uncategorized/iaqk9nw7ond käiva asendi, liigutuste, sõnavara, tunnete jms“. „Sinus räägib Täiskasvanu“ tähendab, et „Sa oled

https://www.worldhumorawards.org/uncategorized/upaf5muj9i situatsiooni autonoomselt ja objektiivselt hinnanud ja esitad neid mõtlemise protsesse, tajutud

https://ncmm.org/6kvs8w4o probleeme või oma järeldusi eelarvamustevabal viisil“. „Sinus räägib Laps“ tähendab, et „Su

reaktsiooni laad ja sisu on sellised, nagu siis, kui sa olid väike poiss või tüdruk“. Kuid Lapselik

Buy Cheapest Tramadol Online käitumine ei ole „lapsik“. Lapse-tasand võib olla ka isiksuse kõige väärtuslikum osa ja tuua inimese

ellu just seda, mida toob laps pereellu: võlu, rõõmu ja loovust, olles eelarvamustevaba, spontaanne,

Tramadol Order Online Mexico juhindudes intuitsioonist.

https://worthcompare.com/lup2xy99j9  

https://www.jamesramsden.com/2024/03/07/8w92g2vt Sotsiaalse suhtlemise ühikut nimetab Eric Berne transaktsiooniks. Kui sotsiaalses koosluses

https://musiciselementary.com/2024/03/07/2pg2nin kohtuvad kaks või enam inimest, hakkab üks neist varem või hiljem rääkima või annab muul viisil

https://www.lcclub.co.uk/3x9l6ild oma olemasolust teistele märku – see on transaktsionaalne stiimuli. Seepeale teeb või ütleb teine

Buy Cheap Tramadol 100Mg Online midagi, mis on stiimuliga mingil viisil seotud ja see on transaktsionaalsene vastus. Lihtne

https://worthcompare.com/oqn8gmi transaktsioonianalüüs tegeleb määramisega, milliselt mina-tasandilt transaktsionaalne stiimul esitati

https://giannifava.org/fg037vgz ja milliselt tasandilt anti vastus. Lihtsad transaktsioonid on sellised, kus nii stiimul kui vastus

tulevad osapoolte Täiskasvanu-tasandilt. Keerukuselt järgmised on Laps-Vanem transaktsioonid.

https://fotballsonen.com/2024/03/07/o2k2wvro Palavikus laps palub klaasi vett ja hoolitsev ema toob selle. Mõlemat tüüpi transaktsioonid

täiendavad teineteist, st et vastus on kohane, oodatud ja järgib tervete inimsuhete loomulikku korda.

Tramadol Mastercard Overnight Suhtlemise esimene reegel on, et suhtlemine kulgeb sujuvalt niikaua, kui transaktsioonid on

https://ncmm.org/2h2ntue1r9u täiendavad. Siis võib suhtlemine põhimõtteliselt igavesti kesta. Suhtlus katkeb ristuva

http://countocram.com/2024/03/07/evbaz3fh0ee transaktsiooni ilmumisel. Kõige tavalisem raskusi tekitav ristuv transaktsioon, nii pere- või

töösuhetes, on see kui Täiskasvanu tasandile vastatakse Lapse või Vanema tasandilt. Nt.

Täiskasvanu tasandilt stiimul: „Võib-olla peaksime välja selgitama, miks sa viimasel ajal rohkem

jooma oled hakanud“. Sobilik Täiskasvanu vastus sellele oleks: „Võib-olla tõesti. See teadmine

huvitaks mind küll“. Aga kui vastus sellele on: „Kogu aeg sa kritiseerid mind“, või „Ära süüdista

mind joomises“. Siis need mõlemad on Lapse tasandi vastused. Või näiteks kui suhtlus algab

Täiskasvanu tasandilt: „Kas sa tead, kus mu mansetinööbid on?“, kuid jätkub Vanemliku vastusega:

„Miks sa oma asju ise meeles ei pea?“. Sellistel juhtudel tuleb joomise ja mansetinööpide teema

hoopis kõrvale jätta, kuni suhtlemine on jälle paralleeltasanditele nihutatud. Kui aga kumbki järgi ei

anna, on vestlus lõppenud ja mõlemad lähevad oma teed.

 

Palju keerulisemad on varjatud transaktsioonid – sellised, mis hõlmavad enam kui kahe mina-

tasandi samaaegset aktiivsust – ja siit saavad aluse manipulatiivsed mängud. Transaktsioonid

võivad olla täiendavad või ristuvad, lihtsad või varjatud, ning varjatud transaktsioonid jagunevad

omakorda nurkseteks või kahekordseteks. Kõiki neid suhtlusvarjante selgitatakse raamatus

skeemide ja näidete abil. Näiteks lihtne varjatud müügimäng. Müügimees: „See on parem, kuid te ei

saa seda endale lubada.“ Koduperenaine: „Ma võtan selle.“ Näilisel ehk sotsiaalsel tasandil pöördub

müügimees koduperenaise Täiskasvanu tasandile, millele Täiskasvanu vastus oleks: „Teil on jah

mõlemas asjas õigus“. Ent varjatud ehk psühholoogilisel tasandil kõnetab kogenud müügimees

hoopis koduperenaise Laps-tasandit. Ja koduperenaise vastuhakk Vanema-tasandilt tulevale

suhtumisele sunnib näitama sellele ülbele tüübile, et ta on sama hea kui teised ostjad.

 

Mängude põhitunnus on kulminatsioon ehk tasu. Berne analüüsib põhjalikult erinevaid mänge ja

nende tekkelugusid. Mõned tüüpilisemad mängud mida raamatus analüüsitakse on: „Ma teen seda

sinu pärast“, „Pigilind“ (segaduse tekitamine, seejärel vabandamine ja andestuse saamine),

„Alkohoolik“ (mida mängitakse ka alkohoolik olemata), „Frigiidne naine/ mees“, „Võidelge, teie

kaks“, „Võlglane“ ja „Kui mul võlgu poleks“, „Ära löö mind“ ja „Miks see alati peab minuga

juhtuma“ ja paljud teised.