Organisatsioonile

Nõustame ja superviseerime juhte muudatuste elluviimisel, teeme organisatsioonisisest diagnostikat, intervjueerime töötajaid, viime läbi arenguvestlusi, selgitame välja organisatsiooni ressursid ja konkreetse koolitusvajaduse.

Nõustame ja õpetame stressijuhtimist uudsete tehnikate abil, õpetame emotsioonide loovat rakendamist. Õpetame kuidas otsuste tegemisel kaasata rohkem intuitsiooni. Õpetame iseennast ja oma kolleege rohkem usaldama, et kasutada kõigi meeskonnaliikmete täielikku potentsiaali.

Pakume koolitusi organisatsioonidele järgmistes valdkondades:

 

Meeskonnatöö ja organisatsiooni areng

Uudne lahendus organisatsiooni stressijuhtimisele TRE meetodi ja protsessi abil
seikluslik meeskonnatöö koolitus Algallika keskuses
isiklik potentsiaal ja usaldus meeskonnas – koos hingamistööga soojas vees
Loovtehnikate kasutamine juhtimisel ja meeskonnatöös
Meeskonnas ühise visiooni ja missiooni leidmine, eesmärkide juhtimine
Konfliktilahendus meeskonnas, keerulised suhted, “rasked” kolleegid

 

Stressijuhtimine, kriisipsühholoogia

kriis ja toimetulek kriisisituatsioonides
kriisinõustamine ja psühholoogiline esmaabi
debriefing-süsteemi loomine ja korraldamine
suhtlemine tava- ja kriisiolukordades
kriisid meeskonnas ja ja loovad lahendused
stressijuhtimine, toimetulek stressi ja läbipõlemissega
uudne ja tõhus lahendus stressijuhtimisele – TRE meetod ja protsessi abil

Suhtlemisoskused, klienditeenindus

suhtlemisoskuste arendamine
psühholoogiliselt keeruliste olukordade lahendamine
ehedad suhted
suhtlemistreening klienditeenindajatele
suhtlemine raske kliendiga
konfliktide olemus, liigid ja olukordade lahendamine
avatud sisekommunikatsioon ja usaldus organisatsioonis

Loovuse arendamine

loovtehnikate kasutamine juhtimises ja meeskonnas
enda ja oma eesmärkide ja unistuste juhtimine: sisemine jõud ja tasakaal
loovmeetodid õpetajatele
loovustreening õpilastele ja üliõpilastele
ajurünnakute, mõttetalgute ja avatud ruumi meetodi läbiviimine organisatsioonis
stress ja loovus: loovuse kasv läbi stressijuhtimine
loovus ja kriis, organisatsiooni innovaatilisuse tõstmine

loe Tiia Lõoke artikkel “Kriisis loojaks jäämine. Kriisi- ja loovusjuhtimine.” Äripäeva Arenduskäsiraamatus

 

Koolituste kestus: 2-3 tunnine koolitus, 1 – 2 päevane koolitus või pikem programm

Täpsem info: Tiia Lõoke, tiia@voog.ee, tel.5178313