Psühholoogiliselt keeruliste olukordade lahendamine

Sihtgrupp ja eesmärk: sotsiaaltöötajad, õpetajad ja teised abistavate elukutsete esindajad, kes soovivad tõsta oma professionaalseid oskusi ning väärtustada ennast ja enda tööd.

Peale koolitust oskavad osalejad ennast paremini analüüsida ja oma tööelu paremini juhtida. Aitaja rollis olles mõistetakse paremini inimesi ja olukordi ning osatakse läbipõletamata toime tulla raskemate olukordadega.

Grupis on võimalik uurida lähemalt oma tööst tulenevat pingeid ning stressiga toimetuleku mehhanisme. Tulemuseks on suurem teadlikkus ja sisemine tasakaal, mis loob eeldused uuele lähenemisele ja loovatele lahendustele.
Seda võib nimetada superviseerivaks koolituseks ehk koolitus-supervisiooniks. Kuna nende päevade jooksul areneme põhiliselt läbi osalejate reaalsete kogemuste ja töö-lugude. Need on lood, millega abistavate elukutsete esindajad oma igapäevaelus kokkupuutuvad. Püüame neid analüüsida ja leida loovalt erinevaid lahendusviise. Selleks kasutame erinevad aktiivõppe meetoteid.

Käsitletavad teemad:

Emotsionaalne intelligentsus: iseenda ja tunnete juhtimine, tähenduse ja fookuse muutmine, tunnete, mõtete ja uskumuste jõu kasutamine
Suhtlemisoskused: eneseväljendamine, enesekehtestamine, mõistmine ja nõustamine
Stressi juhtimine: erinevad kehateraapia ja psühhoteraapia tehnikad (TRE meetod, hingamistöö tehnikad, kujutluse ja meditatsiooni kasutamine)
kestus: 1-2 päeva või pikem supervisiooni- ja koolitusprogramm

info: tiia@voog.ee, tel. 5178313