Kriisinõustamine ja psühholoogiline esmaabi

Kursuse eesmärk
Kursusel osalejad:
omandavad algteadmised kriisipsühholoogiast
omandavad teadmised inimeste tavapärastest psüühilistest reaktsioonidest õnnetusjuhtumite ja kriitiliste olukordad korral
oskavad toime tulla stressireaktsioonis inimestega
oskavad anda psühholoogilist esmaabi ja viia läbi kriisinõustamist
oskavad aitajana iseenda võimalike reaktsioonidega hakkama saada ja burn out`i vältida.
teavad uudseid psüühiliste traumade ja pingete lahendamise meetodeid

Sihtrühm

Koolitus on mõeldud kõigile, kel tuleb kokku puutuda erinevate kriisisituatsioonide ja pingeolukordadega või nende järelmõjudega.

Koolituse sisu:
Kriis ja kriisiabi. Ohvri mõiste. Inimeste tavapärased reaktsioonid kriisi– ja katastroofiolukordades.
Kriisireaktsiooni etapid (šshokifaas, reaktsioonifaas, läbitöötamine, kohanemine).
Hilisemad stressireaktsioonid. Traumajärgne stressihäire (PTSD)
Suhtlemisraskused kriisiseisundis inimesega.
Kriisiabi reeglid ja põhimõtted.
Psühholoogiline esmaabi pärast õnnetusjuhtumit (abi õnnetuse ajal ja vahetult pärast seda).
Hilisema abi meetodid: psühholoogiline debriefing ja selle läbiviimine
Surm ja inimeste tavapärased reaktsioonid. Psühholoogiline abi leinajale.
Abistaja isiksus. Abistaja reaktsioonid õnnetusjuhtumitel.
Professionaalne läbipõlemine ja abi iseendale.

Uudsed tehnikad traumajärgse stressihäire vältimiseks:

TRE – trauma ja pingete vabastamise harjutused, hingamistehnikad, kehateraapia meetodid