Kriis ja toimetulek kriisisituatsioonides

Kursuse eesmärk
Kursusel osalejad:
· omandavad algteadmised kriisipsühholoogiast
· omandavad teadmised inimeste tavapärastest psüühilistest reaktsioonidest õnnetusjuhtumite korral ja kriitilistes olukordades
· oskavad toime tulla stressireaktsioonis inimestega
· oskavad anda psühholoogilist esmaabi ja korraldada seda meeskonnas
· oskavad aitajana iseenda võimalike reaktsioonidega hakkama saada ja burn out`i vältida.

Sihtrühm
Koolitus on mõeldud kõigile, kel tuleb kokku puutuda erinevate kriisisituatsioonide ja pingeolukordadega või nende järelmõjudega.
Samuti neile kes soovivad teadmisi, et teatud rasketel hetkedel osate lähedastele; kolleegidele jne. inimesena toetust ja abi pakkuda või seda meeskonnas korraldada.

Koolituse sisu:
· Kriis ja kriisiabi. Ohvri mõiste.
· Inimeste tavapärased reaktsioonid kriisi– ja katastroofiolukordades. Kriisireaktsiooni etapid (šokifaas, reaktsioonifaas, läbitöötamine, kohanemine).
· Hilisemad stressireaktsioonid. Traumajärgne stressihäire (PTSD)
· Suhtlemisraskused kriisiseisundis inimesega.
· Kriisiabi reeglid ja põhimõtted.
· Psühholoogiline esmaabi pärast rasket juhtumit (abi õnnetuse ajal ja vahetult pärast seda).
· Hilisema abi meetodid: psühholoogiline debriefing ja selle läbiviimine
· Surm ja inimeste tavapärased reaktsioonid. Psühholoogiline abi leinajale.
· Abistaja isiksus. Abistaja reaktsioonid õnnetusjuhtumitel.
· Professionaalne läbipõlemine ja abi iseendale.
· Erialase debriefing, defusing süsteemi loomine meeskonnas.