Enda ja oma eesmärkide juhtimine

Sisemine jõud ja tasakaal – unistuste ja eesmärkide elluviimine

Mitte millelgi muul ei ole minu üle võimu kui ainult sellel, millele ma oma teadlike mõtete kaudu võimu annan. Anthony Robbins

Koolitusel õpime, kuidas kasutada rohkem oma sisemist jõudu ja leida sisemine tasakaal.
Avastame, mida me tegelikult tahame ja kuidas selleni jõuda. Uurime, kuidas me loome ja kuidas kergemalt ja sujuvamalt olemas olles luua endale rahuldustpakkuv elu.

Uurime oma sisemaailma ja oma elu erinevaid valdkondi. Kus ma praegu olen ja mida ma tahan oma elus muuta, saavutada? Kes ma olen ja kes tahan olla? Milline kes? Mida on vaja juurde õppida? Kellega soovin suhteid luua või suhteid parandada? Kuidas tahan end tunda? Millises seisundis elada? Kuidas tahan end tööalaselt arendada ja teostada? Kuidas luua oma ellu rohkem materiaalset küllust? Millistest põhimõtetest ja väärtustest juhindun? Mis on mu elu tähtsaim ülesanne? Kuidas seda (paremini) teostada?

Koolitus põhineb eneseavastamise ja – jõustamise praktikatel kus kasutatakse mõlemat aju poolkera, kogu keha, meelt ja vaimu: hingamistehnikaid ja kujutlusharjutusi, sünteesivaid ja analüüsivaid tehnikaid, kehatööd, kirjalikke ja suuliseid intervjuusid, arutelusid.

Osalejad saavad kirjalikud materjalid põhimõtete ja harjutuste kohta.

Koolitus toimub avatud ja turvalises õhkkonnas ja sisaldab ka konfidentsiaalset grupisisest suhtlemist.

Igaüks teeb tööd iseendaga, juhendamine erinevate meetodite abil. Kodused ülesanded.

Koolitus põhineb mitmel tuntud ja võimsal isiksuse arengu meetodil nagu NLP, gestalt, hingamistöö, TRE meetod ja protsess, intuitsiooni kaasamine, jt meetoditel. Oleme erinevad tehnikad integreerinud ühtseks tervikuks, hõlmates nii keha, meele kui vaimse energia.

Teemadering ja praktikad: Mida ma tegelikult tahan? Mis aitab ja takistab mul oma unistuste ja eesmärkide saavutamist? Takistavatest uskumustest ja identiteedist lahtilaskmine, muudatuste psühholoogia. Minu ressursid, anded ja vajadused. Uuel tasemel enda ja oma elu tunnustamine ja eesmärkide teadvustamine. Oma eesmärkide sõnastamine, kujustamine, jõustamine, manifesteerimine, tegevusplaani koostamine, abi ja toetuse küsimine ja vastuvõtmine. Looja- ja ohvriteadvus. Rikkuse ja vaesuse teadvus. Teadlikkus ja üliteadvusega (kõrgema minaga) kontakti loomine. Mineviku ja tulevikuminadega suhtlemine. Teistega suhtlemine. Enesehinnangu ja eneseusalduse tõstmine.

Aeg: 2 päeva (16 tundi) kuni 4 x 2 päeva

Muutused ei toimu ühe-kahe päevaga, iga koolituspäevaga kasvab usaldus ja toetus meeskonna liikmete vahel ning nii on võimalik endaga veel sügavamal tasemel kontakti saada ja soovitud muudatusi oma elus teostada.

Koolituse võib liita meeskonnatööd arendavate moodulitega.

Koolitaja : Tiia Lõoke

tiia@voog.ee tel. 5178313