Debriefing-süsteemi loomine ja korraldamine organisatsioonis

Eesmärk
Kursusel osalejad omandavad:
teadmised, kuidas korraldada süsteemi/organisatsiooni sisest psühholoogilist rehabilitatsiooni
teadmised psühholoogilisest nõustamisest ja psühholoogilisest debriefingust kui meetodist
oskuse ja kogemuse läbi viia psühholoogilist debriefingut

Sihtrühm
Koolitus on mõeldud erinevate erialade esindajatele, kel oma tööülesannete tõttu tuleb kokku puutuda keeruliste olukordade, kriisisituatsioonidega ja kes soovivad oma organisatsioonides olla inimesteks, kes juhivad/korraldavad toetussüsteemi meeskonna liikmetele, mis aitaks tagada parema toimetuleku ja professionaalsuse.

Koolituse sisu:
Psühholoogiline debriefing ja selle eesmärgid.
Debriefingu eritasandid.
Debriefingu vajaduse määratlemine ja korraldamine.
Debriefingu protsess. Individuaalne- ja grupidebriefing.
Debriefingu reeglid ja astmed.
Grupi juhtimine. Suhtlemistehnikad grupi juhtimisel.
Debriefing-süsteemi loomine oma organisatsioonis.